Full text search

close

Presenter 

Taipei City Government

Organizer 

Department of Cultural Affairs, Taipei City Government
Taipei Culture Foundation

Committee Board 

Shan-Lu YU, Ya-Ping CHEN, Pey-Yu KUO, Hui-wen WEN, Hung-Ya YEN and Chin-Li LIU

Department of Cultural Affairs,
Taipei City Government 

Department of Cultural Affairs, Taipei City Government
Commissioner: Yung-Feng CHUNG
Deputy Commissioner: Li-Chu LI 
Chief Secretary: De-Jian LIOU
Senior Specialist: Ping-Chen LEE
Division Chief: Pey-Yu KUO
Researcher: Ting CHANG
Sub-division Chief: Tsu-Chun MA
Research Assistant: Yu-Ching LIN

Taipei Culture
Foundation &
Taipei Arts Festivals 

Chairman: Yuan LEE
Foundation Executive Director: Yung-Feng CHUNG
Festival Artistic Director: Yi-Wei KENG
Executive Director, Taipei Arts Festivals: Li-Ting LIU 
Technical Organizor: Choo-Yaen WONG
 
Department of Programming:   
Manager: Cynthia WANG 
Officer: Li-Chen CHANG, Crown WANG, Ching-Yun CHEN, AJ CHONG and Amy HSU
 
Department of Development:   
Manager: Ju-Hsin TSAI
Officer: Dinah TSE, Sandy WANG, Lulu KUO, Yinru Lo, Ya-Chun CHANG and Ella JENG
 
Department of Marketing:   
Manager: Chia-Yu TIEN
Project Manager: Yukio Nitta
Officer: Mavis HOU, Bunny HU, Yi-Zhen WU and Lin LU
Art Editor: Jan HSIAO
 
Text Editor: Shin-Ning TSOU
Graphic Designer: mistroom Ruiyi HUANG and Reiyo PENG (Key Visual)

go top